Tag Archives: Kinh doanh xe cà phê mang đi sao thất bại

Kinh doanh xe cà phê mang đi sao lại thất bại

Xe cà phê mang đi

Kinh doanh cà phê là một ý tưởng khởi nghiệp không hề tồi và thị trường này vô cùng béo bở . Chúng ta có thể thấy những thương thiệu cà phê mọc lên liên tục cũng đủ chứng minh tất cả. Nhưng 70% quán cà phê phải đóng cửa trong năm đầu tiên , […]